<

Dołącz do Nas

 

Dowiedz się jak zostać Członkiem ZP FEO

PDFDrukuj

ZP FEO wnioskuje o zaprzestanie prac nad projektem ustawy o OZE w wersji 4.0 z 12/11/2013 i powrót do prac na projektem ustawy OZE w wersji 2.0 z 04.10.2012 z możliwością wykorzystania tylko niektórych rozwiązań a aktualnego projektu

Związek uważa, że poddany obecnie konsultacjom projekt ustawy nie wdraża przepisów dyrektywy 2009/28/WE i stanowi zagrożenie dla krajowego rynku OZE i jego konkurencyjności. W szczególności propozycja regulacji w obecnej formie blokuje możliwości rozwoju mikroinstalacji,  pogarsza możliwości rozwoju małych instalacji i  sektora „zielonego” ciepła oraz pogarsza konkurencyjność przemysłu produkującego  urządzeń dla OZE.

ZP FEO wnioskuje o zaprzestanie prac nad  projektem ustawy o OZE w wersji 4.0 z 12/11/2013 i powrót do prac na projektem ustawy OZE w wersji 2.0 z 04.10.2012 z możliwością wykorzystania tylko niektórych rozwiązań a aktualnego projektu.


Do pobrania

template joomla 1.7

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej tel.: +48 22 825 46 52, e-mail: zpfeo@zpfeo.org.pl