Drukuj

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej dot. koncepcji programu priorytetowego Prosument – linia dofinansowania zwrotnego z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji proekologicznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Dnia 7 czerwca 2013 r. Prezes ZP FEO skierował do NFOŚiGW pismo z uwagami Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej dot. koncepcji programu priorytetowego Prosument - linia dofinansowania zwrotnego z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji proekologicznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

 

ZP FEO był jednym z inicjatorów ustanowienia programu „Prosument”. Z oryginalną propozycja programu ZP FEO z 4 marca 2013r. można zapoznać się tutaj.

Do pobrania: