Drukuj

Stanowisko Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej w sprawie prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii - synteza*, Warszawa-Poznań, 20 listopada 2012

Stanowisko powstało we współpracy i ma poparcie następujących organizacji:

Pomimo dużego, niemalże dwuletniego opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (OZE), Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) z nadzieją przyjmuje fakt skierowania przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o OZE do Rady Ministrów i z zadowoleniem wita niektóre elementy systemu wsparcia wprowadzone do najnowszej wersji dokumentu.

ZP FEO uważa, że mająca obecnie miejsce w mediach krytyka projektu ustawy o OZE (zarówno przez resorty, energetykę korporacyjną jak i samą branżę OZE) jest nazbyt jednostronna. Niemalże całkowicie pomijane są dobre strony projektu regulacji i nie jest analizowana sytuacja, w jakiej cała branża może się znaleźć w najbliższych latach w przypadku jej braku. Fala krytyki nie uwzględnia znaczenia jakie dla rynku energetyki odnawialnej miałaby szeroka regulacja w odrębnej ustawie otwierającej się na nowych uczestników rynku, zamiast coraz bardziej antyrozwojowym i drogim dla konsumentów energii Prawem energetycznym.

Zdaniem ZP FEO dotychczasowa debata wokół projektu ustawy nie prowadzi do rozwiązań konstruktywnych, w znacznej mierze opiera się na fałszywych lub krótkowzrocznych przesłankach i stanowi zagrożenie zamrożenia stanu sektora OZE w obecnym systemie, bez praktycznych szans na dalszy rozwój i jego kształtowanie.

 

Zdaniem ZPFEO w pracach nad projektem ustawy o OZE:

I) Należy wzmacniać i chronić:

II) Można uzupełnić, poprawić lub usunąć z projektu, nie wstrzymując jego procedowania (bez głębszych zmian w zaproponowanym systemie wsparcia i konieczności dodatkowych procedur oraz wydłużenia czasu na kolejne uzgodnienia):

III) Należy podjąć działania wspierające pełne wdrożenie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii i dalsze sprawne procedowanie projektu regulacji

W związku z tym, że ustawa ma wspierać produkcję energii elektrycznej z OZE, konieczna jest koncentracja prac rządu nad skierowaniem funduszy UE 2014-2020 i funduszy ekologicznych na wsparcie zielonego ciepła i chłodu w systemach rozproszonych.

ZP FEO zwraca się do Premiera Donalda Tuska o określenie ostatecznego i nieprzekraczalnego terminu w jakim projekt ustawy o OZE trafi do Sejmu i poinformowanie o tym opinii publicznej.

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* Pełna wersja stanowiska na www.zpfeo.org.pl

 
Wypowiedź Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Prezesa ZPFEO<więcej>

Pliki do pobrania:Instytut Energetyki Odnawialnej pełni funkcję sekretariatu Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej