<

Dołącz do Nas

 

Dowiedz się jak zostać Członkiem ZP FEO

PDFDrukuj

„Tak” – dla szybkiego uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), „nie” – dla łączenia jej z Prawem energetycznym (Pe) i Prawem gazowym (Pg). Producenci urządzeń OZE przestrzegają przed kosztownymi skutkami kolejnego opóźnienia ustawy

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) aprobuje i wspiera długo oczekiwany projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, który 27 lipca br. został przedstawiony w ministerstwie gospodarki. Branża OZE obawia się jednak czy ustawę zacznie obowiązywać od 2013 roku. Rząd chce bowiem rozpatrywać ją w „trójpaku” z nowelizowanymi Pe i Pg. To znacznie przedłuży prace. „Zielona ustawa” to jedyny element „trójpaku”, który już jest gotowy.

 "Bez ustawy OZE, rynek energetyki odnawialnej zamiera, rosną w dalszym ciągu nieuzasadnione koszty jego wsparcia w obecnym systemie regulowanym Pe, które Ministerstwo Gospodarki ocenia na minimum 700 mln zł/rok, co oznacza za każdy dzień zwłoki 2 mln zł zbędnych wydatków po stronie konsumentów energii” – alarmuje ZP FEO w specjalnym oświadczeniu.

- Oczekujemy, że rząd dotrzyma słowa i ustawa o OZE zostanie uchwalona jeszcze w tym roku. Polska jest w tej chwili spóźniona o całe dwa lata, co grozi nałożeniem na nasz kraj kary za niewdrożenie unijnej dyrektywy 28/2009/WE w wysokości 0,5 mln złotych za każdy dzień. Bez ustawy przepadną miliardy z unijnych funduszy na energetykę odnawialną na lata 2014-2020 - przestrzega Sebastian Paszek, szef rady nadzorczej ZP FEO i prezes WATT SA – producenta kolektorów słonecznych.

Czas na ich przyjęcie Polska miała do 5 grudnia 2010 roku. Pod koniec ubiegłego roku resort gospodarki przedstawił projekt, który po ostrej krytyce wrócił do dalszych prac ministerialnych.

- Każdy miesiąc czekania oznacza ogromne straty, bo kompletnie zablokowany jest rozwój mikroinstalacji, takich jak systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz całej energetyki prosumenckiej, w tym wysokosprawnych kotłów ciepłowniczych na pelety i brykiety – wylicza Roman Długi wiceprezes zarządu ZP FEO, właściciel firmy ASKET producenta urządzeń brykietujących biomasę.

Branża OZE dostrzega ponadto pewną niekonsekwencję w systemie wsparcia. Jednym z nowych pomysłów rządowych jest skrócenie okresu wsparcia dla mikroinstalacji. Rząd chce zakończyć wsparcia dla nich w 2027 roku niezależnie od daty budowy miko- lub małej instalacji. To oznacza realne odejście od zakładanych dotąd 15 lat wsparcia od daty oddania instalacji do użytku (z czego korzystać mają duże instalacje, które otrzymają wsparcie do 2035r.).

template joomla 1.7

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej tel.: +48 22 825 46 52, e-mail: zpfeo@zpfeo.org.pl