Drukuj

W obronie ZAGROŻONEJ ustawy o OZE – list otwarty Koalicji Klimatycznej oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do wicepremiera Waldemara Pawlaka

12 lipca, Koalicja Klimatyczna oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej wystosowali list otwarty do wicepremiera Waldemara Pawlaka, apelując w nim o publiczne zadeklarowanie, iż ustawa o odnawialnych źródłach energii, jako część tzw. trójpaku ustaw energetycznych wejdzie w życie w styczniu 2013 roku i nie zostanie zastąpiona przygotowywanym zakulisowo projektem poselskim.

 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii jest przygotowywana w Ministerstwie Gospodarki przy ogromnym udziale społeczeństwa i organizacji branżowych. W jej konsultacjach brało udział kilkadziesiąt podmiotów. Ministerstwo Gospodarki nie opublikowało wciąż finalnej wersji projektu ustawy, tymczasem zakulisowo został przygotowywany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten w trybie pilnym ma być procedowany przez Sejm i wejść w życie już we wrześniu tego roku. Środowisko organizacji pozarządowych oraz organizacje związane z sektorem energetyki odnawialnej są mocno zaniepokojone tym faktem, że miesiące wspólnej pracy nad ustawą o OZE zostaną zmarnowane, a zamiast szerokiej i uzgodnionej regulacji w życie wejdzie projekt nie poddany odpowiednim przygotowaniom i konsultacjom.

Projekt poselski jest powierzchowny i minimalistyczny – mówi Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej - transponuje on bowiem jedynie wymagania dyrektywy i nie próbuje wprowadzać rozwiązań korzystnych dla polskiej gospodarki. Zachowując dotychczasowy, powszechnie krytykowany system wsparcia dla energetyki odnawialnej, obciąża dodatkowymi kosztami użytkowników energii nie wprowadza systemu, który przyczyniłby się do rzeczywistego rozwoju zielonych źródeł mocy. Zamiast chronić obywateli proponowane poprawki poselskie chronić będą interesy korporacji energetycznych.

Natomiast przygotowywana w Ministerstwie Gospodarki Ustawa o OZE ma na celu nie tylko wdrożenie dyrektywy 2009/28/WE, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, zmniejszenie wpływu energetyki na środowisko oraz rozwój energetyki rozproszonej.

Apelujemy o przyśpieszenie prac nad niemalże gotowym już projektem ustawy oraz doprowadzenie do przyjęcia go przez Radę Ministrów i procedowanie go w Sejmie jako jedynego, kompleksowego rozwiązania prawnego, które spełnia zarówno wszystkie wymogi formalno-prawne wobec UE jak i oczekiwania zwykłych obywateli oraz przedsiębiorców zielonej gospodarki - mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.