Drukuj

Raport „Inwestycje związane z energetyką odnawialną i nowe regulacje prawne”

Ukazał się raport „ Inwestycje związane z energetyką odnawialną i nowe regulacje prawne”. Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat rodzaju inwestycji związanych z energetyką wiatrową, planowanych w Polsce w następnych latach oraz określenie rodzaju i zakresu trudności z rozpoczęciem tego rodzaju inwestycji. Przedmiotem badania były również oczekiwania przedsiębiorców sektora zielonej gospodarki działających na polskim rynku w obliczu wprowadzenia nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Raport po raz pierwszy został zaprezentowany na Forum Energetyki Odnawialnej 2011 “Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki”, które odbyło się 26 października 2011 r. W czasie Forum, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) przedstawił także, szczegółowe społeczne założenia do ustawy o OZE.

Partnerami raportu są: BSJP, PKPP Lewiatan, Związek Pracodawców Energetyki Odnawialnej (ZPFEO), Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Cleantech Poland.

aportu są: BSJP, PKPP Lewiatan, Związek Pracodawców Energetyki Odnawialnej (ZPFEO), Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Cleantech Poland.