<

Dołącz do Nas

 

Dowiedz się jak zostać Członkiem ZP FEO

PDFDrukuj

Konferencja Koalicji Klimatycznej

Konferencja Koalicji Klimatycznej


9 kwietnia 2014 (środa), w godz. 10.00 – 15.30
Pałac Kultury i Nauki, Sala Rudniewa, Plac Defilad 1, Warszawa

Energetyka obywatelska szansą na rozwój gospodarczy regionów

Konferencja adresowana jest do samorządów, do ludzi działających na rzecz lokalnych społeczności, którzy przez kolejne lata będą walczyć o zrównoważony rozwój i promocję swoich regionów.

Spotkanie ma wzmocnić debatę publiczną na temat korzyści, jakie może przynieść Polsce rozwój energetyki obywatelskiej na poziomie lokalnym oraz stworzyć szansę na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, wartych promowania w lokalnych społecznościach.

Podczas konferencji zostaną nakreślone propozycje zmian w obecnych przepisach, które ograniczają rozwój energetyki rozproszonej w Polsce i są warte poparcia. Zaprezentowane będą też możliwości pozyskania finansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii.

Rozwój energetyki obywatelskiej oznaczać będzie skok cywilizacyjny i wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. To także szansa na wzmocnienie słabiej rozwiniętych regionów i istotny element walki z bezrobociem. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie najlepszych rozwiązań w tym obszarze i włączanie do debaty jak najszerszej reprezentacji społeczeństwa polskiego.

Ten temat nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, które odbędą się już jesienią 2014. To najważniejsze z punktu widzenia obywateli wydarzenie tego roku. Przygotowując się do niego warto zaprezentować społeczeństwu alternatywę dla obecnej, przestarzałej, wielkoskalowej i zcentralizowanej energetyki, rozpadających się sieci i rosnącego ryzyka przerw w dostawach energii.

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. Koalicjantami są organizacje z całej Polski, o różnych profilach, od badawczych po edukacyjne:

Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Polska, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (organizacja koordynująca działania Koalicji, prowadząca Sekretariat Koalicji), Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 – 10:30 - Rejestracja. Kawa powitalna

10:30 – 10:35 - Powitanie w imieniu Koalicji Klimatycznej

10:35 – 10:50 - Referat otwierający:
„Miejsce energetyki obywatelskiej w rozwoju energetyki w Polsce, szanse i potencjalne korzyści” – referat Koalicji Klimatycznej

10:50 – 11:10 - Referaty wprowadzające do panelu dyskusyjnego:

 • Jak rozwija się energetyka obywatelska w innych krajach europejskich? – Robert Rybski, ClientEarth
 • Jak skutecznie uwolnić energię obywateli? – Prezentacja zmian prawnych, które są konieczne do rozwoju energetyki obywatelskiej – mecenas Agnieszka Kozieł, Kancelaria Juris
 • (Nie)równoprawne traktowanie różnych źródeł energii w Polsce - Subwencje dla węgla a wsparcie dla odnawialnych źródeł. Sprawozdanie z najnowszych badań ekonomicznych w tym zakresie – referat Greenpeace


11:10 – 12:25 - Panel 1. Jak uwolnić energię obywateli? Czy możemy skutecznie rozwijać energetykę obywatelską?

Prowadzenie: Ryszard Holzer, szef działu gospodarczego Newsweek
Paneliści: Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energii Odnawialnej, Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu Na Rzecz Ekorozwoju, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta (TBC), senator Piotr Gruszczyński

Zagadnienia do dyskusji:

 • Miejsce energetyki obywatelskiej w polskim miksie energetycznym.
 • Możliwości rozwoju energetyki obywatelskiej. Różne rozwiązania stosowane w Europie i możliwości wprowadzenia tego typu rozwiązań w Polsce
 • Subwencje dla węgla a wsparcie dla odnawialnych źródeł.


12;25 – 13:00 - Dyskusja

13:00 – 13:20 - Przerwa kawowa

13:20 – 13:30 - Referaty wprowadzające do panelu:

 • Jak finansować rozwój mikroźródeł wykorzystujących energię odnawialną? Możliwe źródła finansowania inicjatyw samorządowe i obywatelskie - Przemysław Kalinka, ekspert ds. funduszy UE, Polska Zielona Sieć
 • Dobre praktyki na poziomie lokalnym. - Doświadczenia gminy Kisielice - Tomasz Koprowiak, burmistrz Kisielic (TBC)


13:30 – 14:45 - Panel 2. Energetyka obywatelska motorem lokalnego rozwoju.

Omówienie doświadczeń polskich samorządów w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej. Nowe możliwości finansowania inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii.
Prowadzenie: Ryszard Holzer, szef działu gospodarczego Newsweek

Paneliści: Leszek Drogosz, wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Jarosław Twaróg, wiceprezes Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji, Michał Jarczyński prezes Enea Operator (TBC)

Zagadnienia do dyskusji :

 • Co utrudnia realizację lokalnych, samorządowych i obywatelskich inicjatyw energetycznych? Jak promować dobre praktyki na poziomie lokalnym?
 • Jak finansować rozwój mikroźródeł wykorzystujących energię odnawialną? Możliwe źródła finansowania inicjatyw samorządowych i obywatelskich.
 • Jak włączyć obywateli i społeczności lokalne w rozwój energetyki na poziomie lokalnym i budowanie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie gminy?


14:45 – 15:15 - Dyskusja

15:15 – 15:30 - Podsumowanie i zakończenie konferencji

od 15:30 - Lunch

template joomla 1.7

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej tel.: +48 22 825 46 52, e-mail: zpfeo@zpfeo.org.pl