Drukuj

Kongres Gospodarczy i Konferencje towarzyszące, 6-7-8 marca 2012, Aula Główna, Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska wraz z MM Conferences S.A. oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych mają przyjemność zaprosić Państwa na:

Polski Kongres Gospodarczy (6 marca 2012) to pierwsza edycja, organizowanego w stolicy Polski, kongresu będącego kluczowym spotkaniem przedstawicieli rządu, administracji publicznej, regulatorów, polityków, przedstawicieli świata nauki oraz najważniejszych reprezentantów świata biznesu.

Politechnika Warszawska, we współpracy z MM Conferences, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych oraz przy wsparciu najważniejszych reprezentantów poszczególnych sektorów gospodarki, wchodzących w skład Rady Programowej wydarzenia - przygotowała neutralną platformę wymiany myśli i doświadczeń na temat najistotniejszych zmian, trendów, tendencji zarówno z punktu widzenia gospodarki, biznesu, jak i świata nauki. Niekomercyjny charakter wydarzenia umożliwia udział w Kongresie wszystkich reprezentantów rynku , a tym samym stanowi doskonałą okazję do nawiązania cennych kontaktów biznesowych, jak również pogłębienia dialogu z rządem, administracją państwową i regulatorami.

Dodatkowo połączenie Kongresu z konferencjami towarzyszącymi, które przez ostatnie lata wpisały się w kalendarz najważniejszych wydarzeń rynku telekomunikacyjnego, finansowego, energetycznego i mediów  daje możliwość rozszerzenia debaty na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju o szczegółowe zagadnienia z poszczególnych sektorów.

 

Konferencje towarzyszące Polskiemu Kongresowi Gospodarczemu (7-8 marca 2012):

XII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów od 12 lat stanowi neutralną platformę wymiany doświadczeń i dyskusji na temat rozwoju rynku telekomunikacyjnego i mediów. Jest doskonałą okazją do poznania najnowszych trendów i strategii obowiązujących na rynkach europejskich, jak również daje możliwość pogłębienia dialogu z regulatorem oraz wypracowania wspólnych rozwiązań.

XV Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower od 15 lat jest tradycyjnym miejscem spotkań prezesów, członków zarządów, koncernów, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych, grup energetycznych z Polski i Europy, jak również firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej. Europower to również miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń autorytetów polskiego i europejskiego sektora energetycznego, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Parlamentu RP oraz najważniejszych osób ze świata nauki i biznesu. W kwietniu 2011 roku MM Conferences S.A. wykupiło prawa do organizacji konferencji Europower.

III Banking Forum to trzecia już edycja projektu skierowanego do liderów bankowości. Nad stroną merytoryczną konferencji czuwa Rada Programowa, w skład której wchodzą prezesi największych banków w Polsce, operatów telekomunikacyjnych oraz firm dostarczających rozwiązania dla bankowości. Konferencja jest jedynym miejscem spotkań decydentów wpływających na kształt oraz rozwój rynku finansowego i telekomunikacyjnego w Polsce. Daje możliwość poznania najnowszych trendów panujących na rynku polskim i europejskim, strategii podejmowanych przez poszczególne grupy interesów, a przede wszystkim znalezienia wspólnych rozwiązań, umożliwiających sprawne funkcjonowanie rynku.

Kongres Spółek Giełdowych współorganizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) oraz MM Conferences to wyjątkowa okazją do zapoznania się z bieżącą tematyką istotną dla Prezesów i Członków Zarządów spółek giełdowych. Grono wybitnych prelegentów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, a marka zaangażowanych instytucji – SEG –  zapewnia wysoki poziom organizacyjny imprezy. Natomiast ekskluzywny krąg zaproszonych gości pozwoli na przedyskutowanie przedstawianych zagadnień z osobami pełniącymi najważniejsze funkcje w innych spółkach giełdowych.

 

Wydarzeniom towarzyszą XIV Wielka Gala Złotych Anten Świata Telekomunikacji, III Wielka Gala Kryształowych Anten Świata Mediów oraz Wielka Gala Liderów Świata Bankowości, które odbędą się 6 marca 2012. Podczas uroczystości nagrodzone zostaną najważniejsze postacie i firmy, przyczyniające się do rozwoju polskiej branży telekomunikacyjnej, finansowej oraz świata mediów. Ponadto docenione zostaną najlepsze praktyki biznesowe, rozwiązania, a także produkty i usługi przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności biznesu i gospodarki.

Więcej informacji o konferencji: