Drukuj

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, 18 kwietnia 2012r. Kraków

ZPFEO jako partner instytucjonalny  zaprasza do udziału w V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej,  spotkanie odbędzie się w Krakowie w dniu 18 kwietnia. Forum, tak jak w ubiegłych latach – towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych.

Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej  jest największą konferencją w Polsce adresowaną wyłącznie dla sektora energetyki słonecznej termicznej: instalatorów, producentów, dystrybutorów urządzeń, architektów, projektantów, przedstawicieli nauki, jednostek samorządowych, stowarzyszeń i innych.

Forum stanowi dla osób z branży świetną okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Jak co roku gośćmi Forum będą m.in. przedstawiciele środowisk międzynarodowych, np. Europejska Federacja Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF, Międzynarodowa Agencja Energii, Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems Solites.

Tematyka Forum’2012 będzie dotyczyć rozwoju rynku kolektorów słonecznych, aspektów technicznych wykorzystania energii słonecznej w mieszkalnictwie oraz kwestii prawnych związanych z ustawą o odnawialnych źródłach energii i szkoleniach i certyfikacji instalatorów kolektorów słonecznych  oraz  zagadnieniach wsparcia sektora w następnym okresie programowania na lata 2014 -2020.