<

Dołącz do Nas

 

Dowiedz się jak zostać Członkiem ZP FEO

PDFDrukuj

Oferta dla członków ZPFEO

 • Udział w opiniowaniu projektów ustaw, w tym aktów prawa UE,
 • Możliwość  inicjowania zmian w nieracjonalnych przepisach,
 • Pełny monitoring zmian w prawie gospodarczym, również europejskim,
 • Możliwość osobistych spotkań z przedstawicielami rządu i parlamentu,
 • Współudział w kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorców sektora zielonej gospodarki,
 • Skuteczność komunikacji w mediach,
 • Możliwość czynnego udziału w konferencjach i panelach eksperckich organizowanych przez ZPFEO i Lewiatan,
 • Promocja firmy poprzez kreowanie jej przedstawicieli jako ekspertów i liderów opinii,
 • Uczestnictwo w corocznej Gali Nagród, letnim pikniku i w innych wydarzeniach merytorycznych organizowanych przez PKPP Lewiatan,
 • Możliwość  uczestnictwa w projektach unijnych, które są ukierunkowane na korzyści dla firm członkowskich,
 • Możliwość tworzenia Czarnej Listy Barier, dostęp do Indeksu PKPP Lewiatan, raportów z badań sektora MSP, wyników badań sektora dużych firm, raportu o firmach innowacyjnych i in.,
 • Profesjonalne ekspertyzy, aktualne informacje i wyniki najważniejszych badań,
 • Internetowa platforma Konfederaci Konfederatom http://k2.pkpplewiatan.pl/  – nowoczesna  forma  prezentacji oferty firmy innym przedsiębiorcom

Porównanie kompetencji i możliwości działania związku pracodawców, stowarzyszenia i izby

Kompetencje

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej

stowarzyszenie

izba

Opiniowanie projektów ustaw i aktów wykonawczych

+

-

+

Udział w pracach komisji parlamentarnych

+

-

-

Opiniowanie budżetu państwa

+

-

-

Udział w Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych i WKD

+

-

-

Negocjacje ze związkami zawodowymi

+

-

-

Udział w pracach rad nadzorczych ZUS, PFRON, NRZ, PARP

+

-

-

Składanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego

+

-

-

template joomla 1.7

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej tel.: +48 22 825 46 52, e-mail: zpfeo@zpfeo.org.pl