<

Dołącz do Nas

 

Dowiedz się jak zostać Członkiem ZP FEO

PDFDrukuj

Kontakt

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
www.zpfeo.org.pl
zpfeo@zpfeo.org.pl

tel: +48 22 825 46 52
fax: +48 22 875 86 78

Korespondencję prosimy kierować na adres biura:
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa

Siedziba ZP FEO:
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Nr KRS: 0000387420; rejestracja w sądzie rejonowym dla m. ST. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Nr REGON: 143816417
NIP: 701-031-85-46
Urząd Skarbowy: III Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście; ul. Lindley’a 14; 02-013 Warszawa

Dane bankowe:
Nr. konta bankowego: 87-10600076-0000338000030731
Bank BPH, Filia Oddziału w Warszawie ul. Rakowiecka 39 a, 02-519 Warszawa

template joomla 1.7

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej tel.: +48 22 825 46 52, e-mail: zpfeo@zpfeo.org.pl