Drukuj

Jak zostać Członkiem ZP FEO?

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają przystąpić do Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej  mogą uzyskać niezbędne informacje kontaktując się z Biurem ZPFEO, którego obowiązki pełni Instytut Energetyki Odnawialnej

tel.  + 48 22 825 46 52 wew. 107
tel.  + 48 22 875 86 78 wew. 107
fax. + 48 22 875 86 78 wew. 102
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Podstawę do zrzeszania się w Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej  stanowi ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Zgodnie ze Statutem ZPFEO organem upoważnionym do przyjęcia w poczet członków ZPFEO jest Zarząd  ZPFEO w oparciu o pisemny wniosek o przystąpienie,  poparty rekomendacją dwóch członków Związku.

W celu przystąpienia do ZPFEO  należy wypełnić deklarację członkowską i przesłać:

Informacja o zasadach opłacania składek członkowskich
Roczna składka członkowska na lata 2011/2012 wynosi 0,20% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, ale nie mniej niż 2400 zł (200 zł miesięcznie) i nie więcej niż 12000 zł (1000 zł miesięcznie). Każdy nowy członek ZP FEO wnosi opłatę wpisową w wysokości 500 zł.

Roczna składka członkowska w ZP FEO płacona jest na rachunek bankowy ZP FEO na podstawie wystawionej faktury pro-forma w dwu ratach na kolejne 6 miesięcy. Pierwsza rata wnoszona jest do końca stycznia, a druga do końca lipca każdego roku.

Wpisowe wnoszone jest  na rachunek bankowy ZP FEO na podstawie wystawionej po przyjęciu członka faktury pro-forma z miesięcznym terminem płatności.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12 marca 2002r. (w sprawie wysokości do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu (Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2002 r.)) składka członkowska, wpłacona na rzecz związku pracodawców, jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu członka związku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Wszystkie podane kwoty są kwotami netto do których należy doliczyć podatek VAT 23%