<

Dołącz do Nas

 

Dowiedz się jak zostać Członkiem ZP FEO

PDFDrukuj

Jak zostać Członkiem ZP FEO?

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają przystąpić do Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej  mogą uzyskać niezbędne informacje kontaktując się z Biurem ZPFEO, którego obowiązki pełni Instytut Energetyki Odnawialnej

tel.  + 48 22 825 46 52 wew. 107
tel.  + 48 22 875 86 78 wew. 107
fax. + 48 22 875 86 78 wew. 102
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Podstawę do zrzeszania się w Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej  stanowi ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Zgodnie ze Statutem ZPFEO organem upoważnionym do przyjęcia w poczet członków ZPFEO jest Zarząd  ZPFEO w oparciu o pisemny wniosek o przystąpienie,  poparty rekomendacją dwóch członków Związku.

W celu przystąpienia do ZPFEO  należy wypełnić deklarację członkowską i przesłać:

  • wersję zeskanowaną na adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz
  • oryginał dokumentu na adres biura:
    Instytut Energetyki Odnawialnej
    Mokotowska 4/6
    00 -641 Warszawa

Informacja o zasadach opłacania składek członkowskich
Roczna składka członkowska na lata 2011/2012 wynosi 0,20% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, ale nie mniej niż 2400 zł (200 zł miesięcznie) i nie więcej niż 12000 zł (1000 zł miesięcznie). Każdy nowy członek ZP FEO wnosi opłatę wpisową w wysokości 500 zł.

Roczna składka członkowska w ZP FEO płacona jest na rachunek bankowy ZP FEO na podstawie wystawionej faktury pro-forma w dwu ratach na kolejne 6 miesięcy. Pierwsza rata wnoszona jest do końca stycznia, a druga do końca lipca każdego roku.

Wpisowe wnoszone jest  na rachunek bankowy ZP FEO na podstawie wystawionej po przyjęciu członka faktury pro-forma z miesięcznym terminem płatności.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12 marca 2002r. (w sprawie wysokości do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu (Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2002 r.)) składka członkowska, wpłacona na rzecz związku pracodawców, jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu członka związku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Wszystkie podane kwoty są kwotami netto do których należy doliczyć podatek VAT 23%

template joomla 1.7

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej tel.: +48 22 825 46 52, e-mail: zpfeo@zpfeo.org.pl