<

Dołącz do Nas

 

Dowiedz się jak zostać Członkiem ZP FEO

O nas

Stanowiska i dokumenty

Członkowie

Aktualności

PDFDrukujEmail

Zapraszamy do udziału w konferencji „Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki”, 26 października, Renexpo, Warszawa

środa, 24 sierpnia 2011 21:25

Zapraszamy do udziału w konferencji – Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki, która odbędzie się 26 października o godz. 12:00 podczas targów RENEXPO, przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie.  Celem konferencji jest nie tylko inauguracja działań ZP FEO – zaprezentowanie misji i priorytetów działalności, co chcielibyśmy uczcić lampką szampana,  ale też:

  • prezentacja przygotowanych przez nas we współpracy z PKPP Lewiatan „Czarnej listy barier w energetyce odnawialnej”,
  • doskonałym uzupełnieniem tej tematyki będzie przedstawienie także założeń ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz roli funduszy ekologicznych we finansowaniu energetyki odnawialnej i ich skuteczności w wsparciu sektora energetyki odnawialnej.


Władzom ZP FEO bardzo zależy na współpracy z całym sektorem OZE i na promowaniu szeregu małoskalowych technologii OZE jako podwalin rozwoju energetyki rozproszonej i inteligentnych sieci energetycznych będących wypełnieniem postanowień Dyrektywy 28/2009/WE o promocji odnawialnych źródeł energii oraz na udziale w pracach nad ustawą o odnawianych źródłach energii, w tym w także nad systemem finansowania energetyki odnawialnej.

 

 

PDFDrukujEmail

Lista barier rozwoju energetyki odnawialnej według Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej we współpracy z PKPP Lewiatan

środa, 24 sierpnia 2011 21:14

„Opóźnienia we wprowadzaniu skutecznych i efektywnych regulacji, w szczególności dotyczących  pakietu klimatyczno-energetycznego i wdrażania w Polsce dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, stanowią obecnie największą bezpośrednią barierę i źródło największego ryzyka inwestycyjnego w energetyce odnawialnej oraz skutkują brakiem działań na rzecz modernizacji krajowej energetyki i szerzej – gospodarki.”


Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej przy współpracy z PKPP Lewiatan opracował listę barier w sektorze energetyki odnawialnej. Największą barierą w otoczeniu sektora energetyki  odnawialnej jest silne zmonopolizowanie rynku energetycznego w obszarze elektroenergetyki, ciepłownictwa i paliw transportowych, tylko częściowo dające się  wytłumaczyć tzw. naturalnym monopolem.  Poważnie  utrudnia to wejście na rynek tzw. niezależnych producentów zielonej energii, w szczególności w obszarze  korzystania na niedyskryminujących zasadach z istniejącej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej.

Drugim generalnym problemem rozwoju energetyki  odnawialnej jest konieczność konkurencji na rynkach energetycznych z energetyką konwencjonalną w warunkach niepełnego obciążenia wyprodukowanej z paliw kopalnych energii kosztami zewnętrznymi (w szczególności środowiskowymi), które dalej  w znacznym stopniu są przerzucane na społeczeństwo i podatnika.  W celu wyrównania szans funkcjonowania energetyki odnawialnej na rynku energii, wprowadzone są instrumenty jej wsparcia: prawne (np. zobowiązania ilościowe), finansowe (np. dotacje z funduszy ekologicznych i funduszy UE) oraz podatkowe (np. ulgi w podatku akcyzowym). Mają one służyć nie tylko samej energetyce odnawialnej i uzyskaniu przez nią pełnej konkurencyjności, ale także realizacji ważnych celów ogólnospołecznych związanych z ochroną środowiska, tworzeniem miejsc pracy, poprawą bezpieczeństwa energetycznego, rozwojem innowacyjności i demonopolizacją. Służą one także wprost realizacji przez Polskę zobowiązań międzynarodowych związanych m.in. z ochroną środowiska, a w obecnych uwarunkowaniach – z wdrożeniem pakietu klimatyczno-energetycznego UE, zwanego „3 x 20%”.

Raport dostępny jest na stronie PKPP Lewiatan
   

Strona 66 z 66

<< pierwsza < poprzednia 61 62 63 64 65 66 następna > ostatnia >>
template joomla 1.7

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej tel.: +48 22 825 46 52, e-mail: zpfeo@zpfeo.org.pl