Drukuj

ZP FEO apeluje o poprawki w ustawie o OZE

wtorek, 07 października 2014 13:37

ZP FEO apeluje o poprawki w ustawie o OZE

W dn. 3 października br. odbyło się w Sejmie posiedzenie Nadzwyczajnej Podkomisji ds. energetyki i surowców energetycznych, do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604), w którym, z ramienia ZP FEO, wziął udział wiceprezes Zarządu, p. Paweł Wyszyński.

 

 

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej przedstawił propozycje poprawek do ustawy do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zasadnicza poprawka dotyczy wprowadzenia silniejszego wsparcia dla mikroinstalacji, zwłaszcza o najmniejszych mocach do 3 kW oraz w przedziale małych mocy od 3 do 10 kW, które są szerzej dostępne dla przeciętnego gospodarstwa domowego ze względów technicznych iekonomicznych.

We wrześniu br. weszły w życie przepisy Prawa energetycznego dotyczące zasad sprzedaży przez prosumentów nadwyżek energii elektrycznej z mikroinstalacji po cenie wynoszącej zaledwie 80% średniej ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym. Przepisy te zostały utrzymane w projekcie ustawy o OZE. Tymczasem według danych Urzędu Regulacji Energetyki od daty wejścia w życie tych przepisów do końca pierwszego półrocza 2014 r. do sieci spółek dystrybucyjnych (pełnionych rolę sprzedawców zobowiązanych) przyłączono tylko 312 mikroinstalacji o mocy łącznej zaledwie ok. 1,7 MW (głównie mikroelektrownie fotowoltaiczne).

Daje to jeden z najniższych wskaźników rozwoju mikroinstalacji w ostatnich trzech kwartałach w całej Europie przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość mikroinstalacji w Polsce została zbudowana z wykorzystaniem dotacji, co świadczy o tym, że system promocji energetyki prosumenckiej wprowadzony ustawą Prawo energetyczne i utrzymany w rządowym projekcie ustawy o OZE, działa nieskutecznie lub że jest on dostępny tylko dla nielicznych (kryterium dostępu stanowią dotacje, które nie są rozwiązaniem powszechnym).

Następne posiedzenie Podkomisji w sprawie ustawy o OZE jest zaplanowane w dn. 09.bm.