Drukuj

Integrator mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii - Pierwsze (bezpłatne) szkolenia dla instalatorów

poniedziałek, 22 września 2014 10:00

Patronat nad projektem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Integrator mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Pierwsze (bezpłatne) szkolenia dla instalatorów
w ramach projektu

OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych

Koordynator Projektu:

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu adresowanym przede wszystkim do instalatorów prosumenckich mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, ale również do firm, instytucji zainteresowanych integracją mikroinstalacji OZE w tzw. hybrydy. Hybrydowe mikroinstalacje OZE, czyli mikroinstalacje zbudowane z kilku rodzajów OZE funkcjonujące w mikrosieciach z magazynami energii będą stawać się coraz bardziej popularne, także w Polsce.

Impulsem do przyśpieszonego ich rozwoju jest nowy program dotacji – Prosument – którego kryteria wskazują na potrzebę łączenia co najmniej dwóch rodzajów źródeł energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (np. systemy fotowoltaiczne i pompy ciepła). Także nowe przepisy Prawa energetycznego promują instalacje prosumenckie OZE w sposób zachęcający do lepszego bilansowania energii i zwiększania zużycia energii z OZE na własne potrzeby właścicieli mikroinstalacji, co jest znacznie łatwiejsze do osiągniecia w przypadku budowy instalacji hybrydowych. Instalacje hybrydowe mogą przede wszystkim mieć duże znaczenie w rolnictwie, gdzie występują znaczące i wysoce zmienne potrzeby energetyczne gospodarstw i gdzie jest słabo rozwinięta infrastruktura elektroenergetyczna.

Z badań Instytut Energetyki Odnawialnej - IEO wynika, że rolnicy znacznie częściej niż inni odbiorcy uskarżają się na przerwy w dostawach energii elektrycznej, co skutkuje nie tylko pogorszeniem warunków życia ale wzrostem strat i pogorszeniem jakości produktów rolnych oraz negatywnie odbija się na dochodowość gospodarstw. Dlatego z myślą o promowaniu najlepszych rozwiązań i wspieraniu odnawialnych źródeł energii (OZE) w formie energetyki prosumenckiej i rozproszonej, IEO razem z partnerami (NMG, API Micon, ZP FEO) realizuje projekt pn. „Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach” (akronim - OZERISE). Projekt OZERISE współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach programu Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ideą projektu jest wsparcie rolników w zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii ekologicznymi rozwiązaniami technologicznymi, optymalizacji rozwiązań energetyki prosumenckiej dla gospodarstw wolnych oraz pokazanie korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) dla rolnictwa i obszarów wiejskich w lokalnych grupach (mikrosieci, hybrydowe źródła OZE, lokalne grupy bilansujące, spółdzielnie energetyczne).

 

Opis szkolenia:

W dniu 21.11.2014 w Warszawie, oraz w dn. 05.12.2014 w Olsztynie odbędą się szkolenia instalatorów systemów OZE z zakresu integracji instalacji systemów energetyki odnawialnej. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności projektowania i realizacji specjalizowanych rozwiązań prosumenckich dla różnych typów towarowych gospodarstw rolnych o różnych profilach zużycia energii oraz przekazanie praktycznych informacji i wiedzy o programie Prosument oraz na bazie aktualnego stanu prawnego funkcjonowania energetyki prosumenckiej w sektorze rolnictwa i spółdzielni energetycznych. Podczas szkolenia zostaną omówione wyniki badań, które pozwalają m.in. na określenie zależności pomiędzy zmiennymi w czasie potrzebami energetycznymi a możliwościami ich pokrycia przez mikroinstalacje OZE (w tym pogodowo niestabilne), które mogą być zastosowane w gospodarstwie rolnym o określonych profilach potrzeb energetycznych i uwarunkowaniach technicznych i lokalizacyjnych. Efektem szkolenia będzie stworzenie pierwszej, przeszkolonej pod kątem specyfiki potrzeb gospodarstw rolnych i rekomendowanej rolnikom grupy instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji OZE mających poszerzone kompetencje w zakresie instalacji hybrydowych.

Do udziału w szkoleniu w roli wykładowców zaproszono przedstawicieli min.: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki, jak również w części warsztatowej wezmą udział zaproszeni rolnicy, jako przedstawiciele odbiorców usług instalatorskich i doradczych.

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia – Integrator mikroinstalacji odnawialnych źródel energii.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie jest dofinansowane ze środków unijnych w ramach programu Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem szkolenia jest Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona!

Patronat nad projektem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Integrator mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Pierwsze (bezpłatne) szkolenia dla instalatorów
w ramach projektu
OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych

Koordynator Projektu:
Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu adresowanym przede wszystkim do instalatorów prosumenckich mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, ale również do firm, instytucji zainteresowanych integracją mikroinstalacji OZE w tzw. hybrydy. Hybrydowe mikroinstalacje OZE, czyli mikroinstalacje zbudowane z kilku rodzajów OZE funkcjonujące w mikrosieciach z magazynami energii będą stawać się coraz bardziej popularne, także w Polsce.

Impulsem do przyśpieszonego ich rozwoju jest nowy program dotacji – Prosument – którego kryteria wskazują na potrzebę łączenia co najmniej dwóch rodzajów źródeł energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (np. systemy fotowoltaiczne i pompy ciepła). Także nowe przepisy Prawa energetycznego promują instalacje prosumenckie OZE w sposób zachęcający do lepszego bilansowania energii i zwiększania zużycia energii z OZE na własne potrzeby właścicieli mikroinstalacji, co jest znacznie łatwiejsze do osiągniecia w przypadku budowy instalacji hybrydowych. Instalacje hybrydowe mogą przede wszystkim mieć duże znaczenie w rolnictwie, gdzie występują znaczące i wysoce zmienne potrzeby energetyczne gospodarstw i gdzie jest słabo rozwinięta infrastruktura elektroenergetyczna.

Z badań Instytut Energetyki Odnawialnej - IEO wynika, że rolnicy znacznie częściej niż inni odbiorcy uskarżają się na przerwy w dostawach energii elektrycznej, co skutkuje nie tylko pogorszeniem warunków życia ale wzrostem strat i pogorszeniem jakości produktów rolnych oraz negatywnie odbija się na dochodowość gospodarstw. Dlatego z myślą o promowaniu najlepszych rozwiązań i wspieraniu odnawialnych źródeł energii (OZE) w formie energetyki prosumenckiej i rozproszonej, IEO razem z partnerami (NMG, API Micon, ZP FEO) realizuje projekt pn. „Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach” (akronim - OZERISE). Projekt OZERISE współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach programu Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ideą projektu jest wsparcie rolników w zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii ekologicznymi rozwiązaniami technologicznymi, optymalizacji rozwiązań energetyki prosumenckiej dla gospodarstw wolnych oraz pokazanie korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) dla rolnictwa i obszarów wiejskich w lokalnych grupach (mikrosieci, hybrydowe źródła OZE, lokalne grupy bilansujące, spółdzielnie energetyczne).

Opis szkolenia:

W dniu 21.11.2014 w Warszawie, oraz w dn. 05.12.2014 w Olsztynie odbędą się szkolenia instalatorów systemów OZE z zakresu integracji instalacji systemów energetyki odnawialnej. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności projektowania i realizacji specjalizowanych rozwiązań prosumenckich dla różnych typów towarowych gospodarstw rolnych o różnych profilach zużycia energii oraz przekazanie praktycznych informacji i wiedzy o programie Prosument oraz na bazie aktualnego stanu prawnego funkcjonowania energetyki prosumenckiej w sektorze rolnictwa i spółdzielni energetycznych. Podczas szkolenia zostaną omówione wyniki badań, które pozwalają m.in. na określenie zależności pomiędzy zmiennymi w czasie potrzebami energetycznymi a możliwościami ich pokrycia przez mikroinstalacje OZE (w tym pogodowo niestabilne), które mogą być zastosowane w gospodarstwie rolnym o określonych profilach potrzeb energetycznych i uwarunkowaniach technicznych i lokalizacyjnych. Efektem szkolenia będzie stworzenie pierwszej, przeszkolonej pod kątem specyfiki potrzeb gospodarstw rolnych i rekomendowanej rolnikom grupy instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji OZE mających poszerzone kompetencje w zakresie instalacji hybrydowych.

Do udziału w szkoleniu w roli wykładowców zaproszono przedstawicieli min.: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki, jak również w części warsztatowej wezmą udział zaproszeni rolnicy, jako przedstawiciele odbiorców usług instalatorskich i doradczych.

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia – Integrator mikroinstalacji odnawialnych źródel energii.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie jest dofinansowane ze środków unijnych w ramach programu Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem szkolenia jest Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona!