<

Dołącz do Nas

 

Dowiedz się jak zostać Członkiem ZP FEO

O nas

Stanowiska i dokumenty

Członkowie

PDFDrukujEmail

Relacja ze spotkania członków i sympatyków ZPFEO z Prezesem European Solar Thermal Industry Federation Panem Robinem Welling

 

W przededniu VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasyw dn. 11.06.2014 r. w Raciborzu  odbyło się spotkanie z Prezesem European Solar ThermalIndustryFederation (ESTIF)  p. Robinem Welling

+

 

Celem spotkania było zaprezentowanie działalności ESTIF w kontekście wspólnej działalności ze Związkiem Pracodawców „Forum Energetyki Odnawialnej” – ZP FEO, we wspieraniu technologii energetyki słonecznej termicznej,  w promowaniu wyrobów firm - członków Związku, pozyskiwaniu i wymiany informacji nt. aktualnych postanowień organów KE, a także budowaniu relacji biznesowych.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy i przez Instytut Energetyki Odnawialnej.

 

Prezes ZP FEO, p. Katarzyna Motak przedstawiła historię powstania Związku, skład Związku i jego strukturę. Obszary działalności Związku to: działalność związana z regulacjami prawnymi w zakresie OZE: współpraca z branżowymi ministerstwami, główniew zakresie opiniowania dokumentów rządowych; wnioskowanie zmian do przygotowywanych projektów i regulacji prawnych;współpraca z NFOŚiGW w zakresie propozycji zmian przygotowywanych programów dofinansowujących, a także kreowanie własnych propozycji rozwiązań, które mają podnieść efektywność biznesową członków. Ponadto należy wspomnieć, że Związek Pracodawców w porównaniu z innymi tego typu stowarzyszeniami czy izbami ma zdecydowanie większe uprawnienia, m.in.: ma prawo do opiniowania aktów prawnych opracowywanych przez agendy rządowe w zakresie OZE, udział w pracach komisji parlamentarnych, możliwość opiniowania budżetu Państwa czy też składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Uprawnienia prawne Związku dająwięc możliwość bycia partnerem w stosunku do instytucji rządowych. Przedstawiono istotne osiągnięcia Związku oraz jego plany na przyszłość. Zarządu Związku liczy na nawiązanie kontaktu z ESIF,ponieważ Związek jest żywotnie zainteresowany współpracą z bliźniaczą organizacjąo zasięgu europejskim, mającą swoje korzenie w Brukseli.

 

 

Prezes ESTIF, p. Robin Welling, stwierdził, że reprezentowana przez niego organizacja działa obecnie w 44 krajach świata ijej głównym zadaniem jest reprezentowanie interesu branży energetyki słonecznej termicznej w KE w Brukseli, gdzie posiada swoją siedzibę. Reprezentuje technologię słoneczną termiczną na poziomie europejskim w postaci lobbingu politycznego, udziału w tworzeniu aktów prawnych (dyrektyw) czy też programów wsparcia w Komisjach Parlamentu Europejskiego lubRady Europy.

Zwrócił uwagę, że władze każdego zrzeszonego w UE kraju, niezależnie od woli, mają obowiązek uznawać i stosować się do zaleceń KE, na którą ma pewien wpływ ESTIF. Ponadto w kwestiach istotnych branża OZE musi posiadać w kraju jeden głos, najlepiej reprezentowany w kraju przez jedną organizację, taką jak np. ZP FEO, w przeciwnym bowiem razie inne branże mogą okazać się silniejsze, co w ostatecznym rozrachunku może stać się przyczyną upadku i likwidacji technologii.

ESTIF, poprzez akcje informacyjne, usiłuje wdrożyć opcję jak najpowszechniejszego zastosowania OZE, a zwłaszcza energetyki słonecznej cieplnej, w modernizowanych budynkach. ZP FEO stając się członkiem ESTIF, może również włączyć się do lobby i wdrażać tę opcję poprzez swoich członków.

PonadtoESTIF oferuje najnowsze informacje rynkowe, dane statystyczne, szkolenia na temat nowych dyrektyw i innych przepisów obowiązujących w UE, wydarzeń, konferencji, warsztatów i publikacji,a także pomoc ze strony swoich pracowników w kontaktach z instytucjami UE.

PrezesEuropean Solar Thermal Industry Federation (ESTIF),  p. Robin Welling

Do pobrania:

 

template joomla 1.7

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej tel.: +48 22 825 46 52, e-mail: zpfeo@zpfeo.org.pl